Lòng tôn kính Phật là động lực đầu tiên giúp chúng ta quyết tâm tu hành và sửa sai

Trả lời

Cảm nhận

  1. Thật may mắn khi người Phật tử có được lòng tôn kính Phật, đó là khởi điểm cho mọi sự thay đổi trong tâm.

Read Next

Sliding Sidebar